Khu vực công tác viên

Khi đăng ký làm cộng tác viên chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp đường link có chứa mã số bán hàng của bạn, bạn sẽ quảng bá đường link này đến bạn bè của bạn qua trang web hoặc các kênh mạng xã hội mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn bè của bạn nhấp vào đường link và mua khoá học hoặc sách, bạn sẽ được hưởng hoa hồng. Chính sách hoa hồng cho mỗi khoá học và loại sách sẽ thay đổi tuỳ thời điểm và sẽ cập nhật riêng dành cho bạn (chỗ này hướng dẫn kỹ hơn cách truy cập vào trang Affiliate của người đó). Bên dưới có nút Đồng ý và tiếp tục. Khi nhấp vào nút này sẽ chuyển sang giao diện form đăng ký. Bỏ thông tin Bạn sẽ quảng bá chúng tôi như thế nào.

Đăng ký một Tài khoản cộng tác viên mới

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Quên mật khẩu?