Hướng dẫn sử dụng cộng tác viên

  1. Chọn CTV để vào khu vực quản trị

2. Tạo link affiliate

3. Danh sách các link giới thiệu đã được khách hàng mua khóa học

4. Danh sách các link giới thiệu hoa hồng đã được thanh toán