Cộng tác viên

Chính sách dành cho cộng tác viên

Khi đăng ký làm cộng tác viên chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp đường link có chứa mã số bán hàng của bạn, bạn sẽ quảng bá đường link này đến bạn bè của bạn qua trang web hoặc các kênh mạng xã hội mà bạn đang sử dụng. Xem thêm bài viết hướng dẫn cụ thể cách thức giới thiệu trên Hoa Ngữ Thế Giới.

Nếu bạn bè của bạn nhấp vào đường link và mua khoá học hoặc sách, bạn sẽ được hưởng hoa hồng. Chính sách hoa hồng cho mỗi khoá học và loại sách sẽ thay đổi tuỳ thời điểm và sẽ cập nhật riêng dành cho bạn

Quy trình đăng ký cộng tác viên như sau:

  1. Đăng ký vào form cộng tác viên. Hệ thống tự động đăng nhập sau khi đăng ký.
  2. Truy cập khu vực dành cho cộng tác viên để bắt đầu tham gia chương trình của chúng tôi.
Form đăng ký cộng tác viên mới