HSK3-第17课:谁都有办法看好你的“病” – Ai cũng có cách chữa khỏi “bệnh” của em