HSK3-第11课:别忘了把空调关了- Đừng quên tắt máy điều hoà không khí nhé